1000 jongeren in Brabant spelen online carrièregame

Ready4Work maakt ambitie waar

Sinds de serious game ‘Ready4Work’ in de provincie Noord-Brabant actief is, speelden al 853 Brabantse jongeren uit relevante doelgroepen de online carrièregame ‘Ready4Work’. Daarmee voldoet deze tool ruimschoots aan de verwachtingen die de Provincie er vooraf bij had.

“Toen het economisch minder goed ging met Nederland, hebben wij Ready4Work onder de aandacht gebracht van de Provincie Noord-Brabant. We zagen dat veel jongeren aan de kant stonden. Vooral groepen die het traditioneel al wat moeilijker hebben“, vertelt Otto van de Sanden van het Tilburgse communicatiebureau Attacom.

Vragen over skills

Binnen de game Ready4Work gaan jongeren aan de slag met het vinden van antwoorden op vragen als ‘Wat vind ik leuk?’ en ‘Waar ben ik goed in?’. De game meet 21th century skills. Het resultaat is een CV waarmee jongeren zo de arbeidsmarkt op kunnen. De game is populair op scholen waarbij het zwaartepunt ligt op entreeonderwijs tot en met mbo niveau 2.

Van de Sanden: “Natuurlijk zijn er ook allerlei andere tools die jongeren helpen in hun zoektocht naar de juiste opleiding of naar werk. Maar Ready4Work sluit vanwege de ‘gaming-component’ juist zo goed aan bij de belevingswereld van de jongeren van nu. Gamen met een CV als resultaat; dat is waar de jongeren behoefte aan hebben. De meesten vinden het al moeilijk genoeg te benoemen wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. Laat staat hoe het is om dat dan ook nog eens goed op papier te krijgen. Ready4Work helpt hiermee.”

1000 ‘gamers’

De Provincie Noord-Brabant ondersteunt Ready4Work vanwege het innovatieve karakter. En niet voor niets, want we gaan de destijds uitgesproken ambitie halen: 1.000 Brabantse jongeren die de game daadwerkelijk spelen. Inclusief echte challenges bij echte bedrijven uit je eigen Brabantse arbeidsmarktregio.

Wil je ook een kijkje nemen of de game spelen? Check http://www.ready4WorkNB.nl. Of heb je als professional een interessante challenge voor de game? Neem contact op met Otto van de Sanden van communicatiebureau Attacom (013 5443188 / info@attacom.nl).

 

Dit is een origineel bericht van Attacom